top of page

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK EĞİTİM ve SEMİNERLER

 • Çocukla İletişim

 • Çocuk, Cinsellik ve Ergenlik

 • Uyum Ve Davranış Problemleri

 • Sorun Davranış Yönetimi

 • Öğretmen Olmak

 • İletişim Becerileri

 • Çatışma Yönetimi

 • Stres Yönetimi

 • Okulda Krize Müdahale

 • Zor Veliyle Başa Çıkma

 • Tükenmişlik

 • Öğrenci Koçluğu

 • Film Atölyeleri

bottom of page