top of page

AİLE ve EBEVEYNLERE YÖNELİK EĞİTİM ve SEMİNERLER

AİLE VE EBEVEYNLERE YÖNELİK SEMİNERLER

 • Çocukla İletişim

 • Aile İçi İletişim

 • Ebeveyn Olmak – Annelik, Babalık

 • Öğrenci Başarısında Ailelerin Rolü

 • Okul Çağı Problemleri

 • Disiplin ve Sınırlar – Ödül, Ceza

 • Çocuk, Cinsellik ve Ergenlik

 • Özgüven ve Başarı

 • Sorumluluk

 • Uyum ve Davranış Problemleri

 • Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma

 • Sınava Hazırlanan Aile

 • Karne Psikolojisi

 • Meslek Seçimi

 • Motivasyon

 • Evlilik ve İlişkiler

 • Öfke Kontrolü

 • Stres Yönetimi

 • Teknoloji Bağımlılığı

 • Tükenmişlik

 • Ve Etkileşim Grupları

bottom of page